Loopbaancounseling

Wat klanten zeggen:

"In het voorjaar van 2006 ben ik tot de conclusie gekomen dat ik in mijn professionele leven op een dood spoor raakte. Via een goede vriend ben ik bij Alix Royer terecht gekomen. Mijn kernvraag was welke richting ik moest kiezen voor een volgende stap in mijn loopbaan. Alix heeft mij geholpen die vraag te beantwoorden maar is er tevens in geslaagd dat te bezien vanuit een veel bredere context. Dat heeft erin geresulteerd dat ik de inzichten heb verworven om zowel in mijn oorspronkelijke werksituatie een verbetering tot stand te brengen en ook gericht naar een toekomstige stap toe te werken.

In een serie gesprekken is Alix erin geslaagd om mij een reeks van -zeer verschillende- instrumenten aan te reiken die hebben geholpen om vanuit totaal verschillende invalshoeken een inzicht in mezelf en de situatie te krijgen. Juist die veelheid aan invalshoeken biedt een goede basis en balans. Het heeft ertoe geleid dat ik mij veel bewuster ben geworden van de manier waarop ik mij in situaties opstel en beweeg. Dat is het uitgangspunt voor het denkproces over professionele ontwikkeling geworden en bood mij de kans om over de vraag ‘wat vind ik leuk?' heen te stappen en mijzelf en mijn keuzes op een veel grondiger manier te beschouwen. De aanpak van Alix biedt telkens naast feitelijke en concrete aspecten ook een meer gevoelsmatige benadering; voor mij is het bijzondere dat ook deze laatste aspecten altijd zeer concreet een bijdrage leveren aan het denkproces.
Alix is in staat om binnen een beschermde context zeer confronterende, maar altijd essentiële, zaken aan de orde te stellen. Juist die confrontaties zijn van wezenlijk belang gebleken voor de ontwikkeling van een visie op mijzelf, mijn valkuilen, mijn wensen en mijn mogelijkheden.

Ieder gesprek dat we hebben gevoerd bleek totaal anders te verlopen dan ik van tevoren had verwacht. Bijna iedere keer voelde ik me na afloop van zo'n gesprek door elkaar geschud, maar vielen in de dagen daarna al die stukjes van mijzelf veel beter op hun plaats. Door de RefleXies met Alix zit ik nu steviger in mezelf en in het zadel."

Maurits Croon

e-max.it: your social media marketing partner
Top